Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de website van S-computers is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Als deze voorwaarden worden gewijzigd zal dit via de website van S-computers bekend worden gemaakt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website van S-computers (www.s-computers.nl) en alle andere sites die door middel van links aan de website van S-computers.nl zijn verbonden. Door contact te leggen en te houden met de website van S-computers stemt u in met deze voorwaarden.

De website van S-computers en alle informatie, beelden, merken, logo’s en iconen met betrekking tot S-computers en haar diensten worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de website van S-computers bekende gegevens. S-computers kan niet instaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van informatie, noch of de informatie geschikt is voor een bepaald doel. S-computers kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de website van S-computers en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. S-computers heeft het recht om de website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid
S-computers sluit elke aansprakelijkheid voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het, al dan niet succesvol, contact leggen en gebruiken van de website van S-computers of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van de website uit.

Links
De website van S-computers bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan S-computers geen verantwoordelijkheid dragen.

Intellectuele eigendom
S-computers is eigenaar van de informatie, welk eigendomsrecht wordt beschermd door wetten en regels. De informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de informatie in enigerlei vorm te verspreiden of te verveelvoudigen,  anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.